Läsvärt

 

 

Här finns rekommenderad litteratur om kontinuitetsskogsbruk och Naturkultur. Ambitionen är att presentera de tre mest läsvärda texterna som finns på svenska under respektive rubrik.

 

 

Allmänt om Naturkultur

 

Naturkultur - Hur - Är det lönsamt?. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga H. Mats Hagner.

 

Illustrerat exempel på Naturkultur. UBICON, Nr 4, 2008. Mats Hagner.

 

Upptäckten Naturkultur. UBICON, Nr 1, 2007. Mats Hagner.

 

 

Allmänt om kontinuitetsskogsbruk

 

Skogsbruk utan hyggen. Naturskyddsföreningen, Rapport 2010. Rosell, S., Lindroth, A., Dahlberg, A., Hagner, M., Sahlin, M., Rudberg, J., & Fähser, L.

 

Kunskapssammanställning och bedömningsgrunder för hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen. Projekt kontinuitetsskog och hyggesfritt skogsbruk. 2012. Sverker Rosell.

 

Blädningsbruk. Skogsstyrelsen. skogsskötselserien nr 11. 2009. Lars Lundqvist, Jonas Cedergren & Lars Eliasson.

 

 

Lönsamhet

 

Ekonomisk jämförelse mellan trakthyggesbruk och kontinuitetsskogsbruk SLU, Examensarbete Jägmästarprogrammet 2013, Daniel Udd och Johan Rowell.

 

Det långsiktiga nettot vid kalhyggesbruk jämfört med Naturkultur. UBICON, Nr 7, 2005, Mats Hagner.

 

Lönsamhet i kontinuitetsskogsbruk i jämförelse med trakthyggesbruk - en litteraturöversikt. Ulvsåkra. 2013. Nils Fagerberg.

 

 

Volymproduktion

 

Naturkultur i Piellovare - Tillstånd och utveckling i försöket 15 år efter avverkningen. UBICON, Nr 5, 2009. Mats Hagner.

 

Virkesproduktionen minskar med ökande kubikmassa. Intervju med professorerna Sune Linder och Jan-Erik Hällgren. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga Y. Mats Hagner

 

Volymproduktion i kontinuitetsskogsbruk i jämförelse med trakthyggesbruk - en litteraturöversikt. Ulvsåkra. 2013. Nils Fagerberg.

 

 

Virkeskvalité

 

Ta betalt för virkeskvaliteten! Skogsmästaren. Tidskrift för Svenska Skogsmästareförbundet. Nr 4 2011. Gästkrönikör. Thomas Thörnqvist.

 

Virke med goda egenskaper skapas i skiktad skog. Intervju med professor Thomas Thörnqvist. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga X. Mats Hagner

 

 

Vindskador

 

Vindskador blir små och betydelselösa vid kontinuitetsskogsbruk. UBICON, Nr 7, 2007. Mats Hagner.

 

Analys av riskfaktorer efter stormen Gudrun. Skogsstyrelsen. Rapport 8, 2006. Valinger, E., Ottosson Lövenius, M., Johansson, U., Fridman, J., Claeson, S. och Gustafsson, Å. 

 

 

Röjning

 

Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet. UBICON, Nr 7, 2012. Mats Hagner.

 

 

Föryngring

 

Naturlig återväxt i fältförsök med Naturkultur. UBICON, Nr 7, 2009. Mats Hagner.

 

Insektsskyddade plantor satta i ostörd skogsmark överlevde och växte bra om de planterades direkt efter avverkning. UBICON, Nr 1, 2010. Mats Hagner.

 

 

Lärobok i Naturkultur

 

Naturkultur. Mats Hagners Bokförlag, 2014, Mats Hagner.

 

 

 

Ulvsåkra, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro            Nils Fagerberg               Telefon: 0383-770020                 nils@kontinuitetsskogsbruk.se

 

www.kontinuitetsskogsbruk.se

Senast uppdaterad: 2014-09-27