Skip to content

LÄSVÄRT

Ekonomisk jämförelse mellan trakthyggesbruk och kontinuitetsskogsbrukSLU, Examensarbete Jägmästarprogrammet 2013, Daniel Udd och Johan Rowell.

Volymproduktion

Virkesproduktionen minskar med ökande kubikmassa. Intervju med professorerna Sune Linder och Jan-Erik Hällgren. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga Y. Mats Hagner

Virkeskvalité

Ta betalt för virkeskvaliteten! Skogsmästaren. Tidskrift för Svenska Skogsmästareförbundet. Nr 4 2011. Gästkrönikör. Thomas Thörnqvist.

Virke med goda egenskaper skapas i skiktad skog. Intervju med professor Thomas Thörnqvist. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga X. Mats Hagner

Vindskador

Analys av riskfaktorer efter stormen Gudrun. Skogsstyrelsen. Rapport 8, 2006. Valinger, E., Ottosson Lövenius, M., Johansson, U., Fridman, J., Claeson, S. och Gustafsson, Å. 

Röjning

Föryngring

Naturlig återväxt i fältförsök med Naturkultur. UBICON, Nr 7, 2009. Mats Hagner.

Lärobok i Naturkultur

Naturkultur. Mats Hagners Bokförlag, 2014, Mats Hagner.