Skip to content

SKRÄDDARSYDD SKOGSSKÖTSEL

Vad är viktigt för dig?

Varje markägare, varje skogsbestånd och varje enskilt träd har sina unika förutsättningar. Dessutom är möjligheten att forma och utveckla skogen i olika riktningar mycket stora. En bra skogskötsel tar hänsyn till både dina målsättningar och växtförutsättningarna kring de enskilda träden. På så sätt skräddarsys skogsskötseln till att ge mer av just det som du vill ha.

Är det värt den extra kostnaden?

Genom att jobba med trädens skiktning ökar flexibiliteten och valmöjligheterna i skötseln. En trädmärkare går igenom skogen träd för träd och spraymarkerar de träd som ska tas bort. Det här innebär en kostnad på ca 15-20 kr per avverkad kubikmeter i de flesta fall. Den extra kostnad som uppstår kompenseras med råge av att skogen kommer att generera en ökad mängd av de nyttigheter som du vill ha. Om lönsamhet är det viktigaste målet anpassas trädvalen efter det. Intäkterna ökar då successivt mer än kostnaderna framför allt för att det skapas fler grova träd, bättre virkekvalité och för att avverkningsmaskinen kan arbeta effektivare.

Hur går det till?

1. Ett trädmärkningsuppdrag börjar alltid med ett besök för att ta reda på vilka önskemål du har som markägare och vilka förutsättningar skogen har.

2. Om förutsättningarna är lämpliga för kontinuitetsskogsbruk tas ett anpassat skötselförslag fram som presenteras för dig. I ett sådant skötselförslag ingår en prisgaranti för vad trädmärkningen max kommer att kosta per avverkad kubikmeter.