Skip to content

TJÄNSTER

Ulvsåkra har följande tjänster att erbjuda inom kontinuitetsskogsbruk. I första hand baseras tjänsterna på metoderna Naturkultur och Naturnära skogsskötsel. Har du några särskilda behov utöver det som anges här så är du välkommen att höra av dig med en förfrågan. 

Trädmärkning för kontinuitetsskogsbruk

Innan trädmärkningen påbörjas görs en genomgång över avverkningens förutsättningar. Ett skräddarsytt skötselförslag tas fram och du får en offert för trädmärkning. I offerten finns garantier på vad trädmärkningen max kommer att kosta. Grunddebiteringen sker per timme.

Röjning i skiktad skog

Röjning utförs där föryngringen har blivit för tät för skogsutvecklingens bästa, eller om vissa trädslag ska gynnas. Röjningen debiteras per timme.

Grön skogsbruksplan anpassad för kontinuitetsskogsbruk

Skogsbruksplanen tas fram genom dataprogrammet pcSKOG. Områdesindelningar, avdelningsbeskrivningar och åtgärdsförslag anpassas efter kontinuitetsskogsbruk, markägarens målsättningar och eventuella certifieringskrav. Skiktningen anges i fyra skikt per avdelning. Debiteras per hektar produktiv skogsmark och är beroende av var i landet fastigheten ligger.

Skogsförvaltning

Individuella avtal. Förvaltningen anpassas i detalj efter markägarens önskemål och förutsättningar. Förvaltningen inkluderar normalt framtagande av skogsbruksplan, årliga budgetförslag, årlig ekonomisk redovisning, operativt och administrativt ansvar för genomförandet av skogsskötselåtgärderna. Exakta tjänster kan alltid diskuteras.

Övriga tjänster

Övriga tjänster som kan erbjudas är t.ex:

  • Värdering av kontinuitetsskog
  • Föreläsning eller studiecirkel om kontinuitetsskogsbruk