Skip to content

REFERENSER

Trädmärkning

”Ulvsåkra har utfört trädmärkning, dels i grövre grandominerad skiktad skog, dels i enskiktade tall- och granskogar för omställning. År 1 märktes ca 500 m3fub och år 2 ca 800 m3fub. Utförandet har skett med uthållig noggranhet och resultatet har blivit mycket tillfredställande”

Bo Falk, Hult, Lessebo, 2010-06-19 

”Har länge varit intresserad av skogsbruk med så lite miljöpåverkan som möjligt. Om man kan bedriva skogsbruk utan markberedning, omfattande plantering och skörd utan kalhyggen med näringsläckage och klimatpåverkan som följd, är jag intresserad. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av den skog som återstår efter att Nils Fagerberg gått igenom och märkt ut de träd som skulle avverkas. Skogsby Skog som utförde avverkningen gjorde också ett mycket bra jobb. Knappast några fäll- eller körskador.”

Sam Ekberg, Slättingebygdsmåla, Nybro, 2012-02-24

”Efter en kurs i Naturkulturmetoden av Mats Hagner kom vi i kontakt med Nils Fagerberg som stämplade våra första två avdelningar enligt denna metod. Nils och hans kollega Andreas Redin, som gjorde en ny skogsbruksplan, enligt Naturkulturmetoden, var mycket professionella både vad gäller stämplingen av de träd som skulle gallras och inventering för skogsbruksplanen.

Det första området är nu precis gallrat och vi vet inte hur det kommer att bli. Mitt intryck är emellertid att skogen visserligen är glesare på sina håll men att det fortfarande är en skog som man kan promenera i. Rekreationen är väl så viktig som skogsbruket eftersom de flesta av oss delägare bor i städer till största delen. Vi har redan bokat in Nils för stämpling av två avdelningar till och ser fram emot att successivt kunna få vår skog skiktad.”

Louise Uggla, Högamålen, Ydre, 2013-02-26

Värdering

”Under våren/sommaren 2010 anlitade jag Nils Fagerberg för att få min fastighet värderad samt skapa en ögonblicksbild av status på min skog. Då jag tillämpar kontinuitetsskogsbruk blev detta en grannlaga uppgift eftersom gängse modeller för värdering och taxering är i trubbigaste laget för att rätt beräkna värde och avkastning. Det är min uppfattning att Nils utförde ett förstklassigt arbete. Det levererade materialet var mer omfattande än jag väntat mig – förutom värderingen också en komplett skogsbruksplan med kartor och uppdaterade beståndsgränser.”

Erik Kullgren, Ulvsjö, Bräcke, 2010-09-22

Föredrag

  • En dag i fält med tema: kontinuitetsskogsbruk och blandskogsbruk:

”Tusen tack för er medverkan i lördags! Det blev jättebra! Jag har fått flera reaktioner från deltagare som är så nöjda!!!”

Kristina Lindelöf, Ingebo, Vimmerby, 2014-05-10

  • Fältövningar i Naturkultur för Skogssällskapets tjänstemän och entreprenörer i Södermanland:

”Ett stort tack till dig för dagens övning på Veckelnsberg! Jag har hört flera frågor och funderingar efteråt, du rörde verkligen om, i de vanliga tankemönstren och det var ju lite meningen med dagen!

Överlag kändes det som ett bra upplägg med grunder och teori, men också bra att låta folk jobba själva och banda för att åskådliggöra det hela på ett bra sätt. Diskussionsvilligheten var hög både i de gemensamma föredragningarna och i de mindre grupperna.

(…) för min egen skog, skall jag jobba i nästa vecka och då med ”bredare glasögon” än tidigare och det är tackvare Er!”

Lennart Nilsson, Skogssällskapet i Katrineholm, 2014-07-02