Skip to content

Välkommen till företaget Ulvsåkra Kontinuitetsskogsbruk

Ulvsåkra arbetar med framtidens skogsskötsel. Det innebär att hyggesfria avverkningsmetoder används för att optimera avkastningen från skogen samtidigt som naturvärdena ökar.

Bäst lönsamhet uppnås när skogen får ha ett naturligt växtsätt, d.v.s. när den får vara skiktad.

Skötseln inriktas på anpassade gallringar som plockar ut mogna träd och lämnar mindre att växa vidare. På det sättet skapas högkvalitativt virke som ökar lönsamheten samtidigt som mångfalden utvecklas, koldioxidutsläppen minskar och man slipper trista kalhyggen.

Ulvsåkra erbjuder ett brett sortiment av metoder för kontinuitetsskogsbruk, men är huvudsakligen inriktad på skötselprinciperna Naturkultur och Naturnära skogsbruk. Varje avverkning skräddarsys för att optimera markens nyttigheter och värdeavkastning efter markägarens målsättningar.