Skip to content

OM ULVSÅKRA

Verksamheten drivs på deltid i kombination med doktorandstudier i kontinuitetsskogsbruk på Linnéuniversitetet, institutionen för skog och träteknik. I doktorandstudierna undersöker jag hur man praktiskt optimerar skogsskötseln i skiktat skogsbruk för att få en bra lönsamhet.

Ulvsåkra är en enskild firma. Företaget har sitt ursprung i lantbruksfastigheten Ulvsåkra 4:7 som ligger i Växjö kommun. Jag som driver företaget heter Nils Fagerberg och är född 1972. Jag är utbildad till jägmästare med en examen från 1998.

 

Tidigare har jag arbetat på Södra skogsägarna, först som inspektor och senare som skogsvårdsledare. Jag har också erfarenheter från arbete med skogsinventering för OL skogsinventering. Dessförinnan arbetade jag med bistånd och utveckling i Afrika, dels som konsult och dels som projektledare för ett agroforestryprojekt i Uganda. Jag har varit ledamot i miljökammaren i FSC:s standardkommitté som representant för Jordens Vänner. FSC står för Forest Stewardship Council och är det dominerande internationella skogscertifieringssystemet. Slutligen har jag arbetat mycket praktiskt med manuell avverkning och röjning, inte minst i den egna skogen och på släktens skogsfastigheter. Mina erfarenheter har gjort mig allt mer övertygad om att kontinuitetsskogsbruk ger fler långsiktiga fördelar för markägaren, samhället och miljön än vad det traditionella skogsbruket ger.

Våren 2009 gjorde jag examensprov i skötselprincipen Naturkultur. Därmed blev jag den förste jägmästaren i Sverige med ett certifikat i Naturkultur.

Förutom att vara jägmästare har jag en kandidatexamen i ekologisk ekonomi, samt en magister i hållbar utveckling från Mälardalens högskola (2005).

Läs gärna mer om mig i mitt CV.

Beviljat stöd för miljöinvestering för Skogens miljövärden

År 2022 beviljades vi ett miljöstöd för en naturvårdshuggning i vår egen skog i Ljunganäs. Åtgärden syftade till att främja natur- och kulturmiljöer på 1,2 ha igenvuxen tidigare betesmark i anslutbing till en mindre bäckravin. Området innhåller lite äldre lövträd där nu granen höll på att ta över mer och mer. Vi högg fram lövet genom att ta bort det mesta av granarna. Vi högg även fram gamla stengärdsgårdar och främjade vissa brynmiljöer mot intilliggande åkermark. Stödet betalas ut genom Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Samarbetspartners:

Firma Andreas Redin

Ett företag som är verksamt inom skogsbruksplanläggning och förvaltning. Ulvsåkra samarbetar med Firma Andreas Redin inom planläggning.

Texter och radio om Ulvsåkra

Skogsforskare om alternativ till kalhygge. Naturskyddsföreningen i Eksjö. 2016-10-10.

Då kom kalhyggena till Sverige. Sveriges Radio P1. Naturmorgon. 2016-06-11. Joacim Lindwall.

Skosdag i Ingebo – mångfald på alla möjliga sätt. Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Framtidsforum. 2014-05-21. Therese sjögren.

Alternativen till att kalhugga. Sveriges Radio P1, Vetandets värld. Medverkande är Ulrich Kohnie, Nils Fagerberg och Herman Sundqvist. 2012-09-25, Tomas Lindberg.

Kalhyggena diskuterades redan på 1700-talet. Sveriges Radio P1, Vetandets värld. Intervjuer med jägmästarna Anders Öckerman och Nils Fagerberg. 2012-09-24, Tomas Lindberg.

Skogsvårdslag får kritik. Nyheter P4 Kronoberg, 2012-09-24, Tomas Lindberg.

Festival för skogen lockade naturvårdare. Skogsaktuellt. 2012-09-05, Teresia Borgman.

Han köper inte Södras analys.ATL Lantbrukets affärstidning. Nr 48, 2012-06-26, Härje Rolfsson.

Metoden som retar etablissemanget. ATL Lantbrukets affärstidning. 2011-10-31, Härje Rolfsson.

Stopp för kalhuggning ger lönsammare skogsbruk. P4 Kronoberg, 2010-11-12, Tomas Lindberg.

Utmärkt skog bra affär. Smålandsposten, 2009-12-22, Kent Axelsson.

Reklamblad. Ulvsåkra, 2009, Nils Fagerberg.